Die Oerchaos het my nou getref…

Liewe georganiseerde vriende,

Hiermee bely ek uit my sondige pikswart hart dat ek in chaos verval het tydens die afgelope paar weke se Basaar reëlings. En dit is besig om my onder te kry…  Ek voel so verdwaald waar ek nou sit. My korrespondensie is weke agter. My SARS opgawe se dokumentasie moet nou begin bymekaar kom vir e-filing… Erens in hierdie hoop is die antwoord van al die mediese rekeninge rondom my dogter se verstandtande ekspedisie.  Ek vermoed die FBI dokumentasie rondom JFK  se sluipmoord in Dallas lê hier êrens, asook die transportakte van die ou Suid-Afrika soos deur Harry die Strandloper aan Jan van Riebeeckstad in Welkom oorgedra.

Dit is ernstig op my to do lysie om orde in die chaos te skep. Dit gaan egter so teen my normale ingesteldheid van uitstel. Maar ek kom nou agter die probleem gaan nie weg as ‘n mens hom los nie. Dit word net al hoe erger. Papier kan paar op my lessenaar en kleintjies kry, vinniger as hasies.

Ek wens ek kon bietjie meer orde in my lewe kry.

Hoogagtend die ongeorganiseerde uwe,

Die Donkie!

 

 

NS- as jy dink dit is al my boeke- daar is nog  vier rakke bo die een wat bo uitsteek op die foto, vol boeke…