Pandora se boks is oop…

 In die mitologie het al die moeilikheid in die wêreld ingekom toe Pandora se boks oopgemaak is…

 Nee, hierdie verhaal gaan nie oor daai boks nie. Ook nie oor daai Pandora nie.

Pandora is ons kat. Sy is so lekker wollerige kat. Nee, sy kan nie met Persiese bloed spog nie. Sy is net ‘n opregte kat, met ‘n ma en ‘n pa wat wel katte was. Sy het geen stamboek waaroor sy roem nie.

Maar die kat het persoonlikheid. Sy is die vriendelikste en geduldigste kat wat ek nog besit het. Sy word nooit omgekrap nie, en ek vermoed dat sy ‘n dieselenjin het, want as ‘n mens vir haar kyk, dan purr sy al. Sy is baie lief vir voertuie en as enige deur oopgemaak word van ‘n kar, dan spring sy in, sy wil saamry. Effens onverstaanbaar, want sy raak karsiek.

So ken ons ons kat as vredeliewend, vriendelik teenoor alle mense, lê graag heeldag en slaap, geniet sommer net die lewe.

Maar vanmiddag het ons rustig gesit en eet op die stoep. Uit die hoek van my oog sien ek ‘n duif op die agterste grasperk sit. Met Pandora wat daardie duif heel geslepe bekruip.  Ek sien hom die duif, maar ekke sien, hom die duif sien nie die kat nie… Soos ‘n weerligstraal spring Pandora op daardie arme duif, en kry hom beet…

Toe het ek gesien: in die mees vredeliewende kat, daar diep binne, is daar nog steeds ‘n leeu. In die vriendelikste kat is daar nog steeds ‘n wrede bliksem wat haar prooi dood speel.  Dit wat ‘n mens sien, en dit wat daar diep binne versteek is, is nie altyd dieselfde ding nie.

En dit het my laat dink oor vriendelike mense wat ek ken…