Legitimasie aand by die Engeltjiefabriek…

Ek moet my woorde seker nou baie mooi kies noudat die hele wêreld weet wie ek is…

Ek en kollega is netnou op pad Pretoria toe. Onse teologiese student, wat haar gemeentejaar by ons gemeente gedoen het, word vanaand gelegitimeer.

Dis so amper op die datum 2o jaar gelede wat ek ook gelegitimeer is in Bloemfontein.  Maar wat beteken dit?

Eers het ‘n mens aangemeld by die AdmissiePolisie. Die Krematorium, ag ek bedoel die Kuratorium van die N.G. Kerk. Dan het hulle gekyk of ‘n mens nie heeltemal te psycho is om eendag Dominee Donkie te wees nie. Dan het ‘n mens afgesit na die B.A. Tale Fakulteit toe. Hulle het Grieks en Hebreeus in jou kop probeer kry. By die Teologie het jy geworstel met idees wat jou geloof soms geskud het. Was Jona nou werklik of was dit net ‘n gelykenis? Was daar regtig ‘n Jerigo toe die volk die Beloofde Land ingesluip het, of was daar nie?  Tekskritiek- hoe betroubaar is die Bybelteks wat ons in ons hande het. Drie jaar se B.A met Teologiese vakke, Grieks en Hebreeus 2 verpligtend.

Na die BA jare het ons nog drie jaar by die Teologiese Fakulteit gaan werk aan ons B.Th grade. Vakke soos Ou Testament, Nuwe Testament, Kerkreg en Kerkgeskiedenis, Dogmatiek, Diakoniologie (Praktiese Teologie vir die Tukkies…) Sendingwetenskap…

In elke jaar het jy jou voogdominee gesien, jy het vir proefpreke aangemeld en een dag self bewend voor ‘n gemeente gestaan en sweet, met ‘n dosent en twee Paranimfe wat elke woord na die tyd gaan uitmekaar skeur… Ons het prakties gedoen in Oranje Hospitaal, die Psigiatriese soort. Ons het ‘n drie weke kursus gedoen by die alkoholiste rehabsentrum- kan nie eers meer sy naam onthou nie.  Ons het in daardie hokkies in die Sielkundegebou met eenrigting-glas gaan pastoraat oefen, met dosente wat ons fyn waarneem. Ons het sondagskool gegee in stadsgemeentes, ons het praktiese maande ingewerk by ander gemeentes. Alles is met valkoë dopgehou…

Al die kerk se vereistes moes nagekom word, al die boksies oor ses jaar getiek word, al die psigometriese toetse moes deurgekom word, dan het die Admissiepolisie gesê dis reg. Dan is daar ‘n geleentheid waar jy gelegitimeer word. Die kerk vertrou jou om ‘n leraar te wees.   Ses jaar gestudeer om in net een firma te werk, met ‘n 25% oorskot van gelegitimeerdes…

Vanaand staan die klas van 2011 van Pretoria blinkoog reg om weg te spring in hulle bediening. En ‘n mens gun hulle al die vreugde en vrede wat daar in ons beroep kan wees.

Ek kyk net na my klasfoto van 1991.  En ek sien binne 20 jaar het 2 uit 3 van ons klas die bediening verlaat.  Gemeentes kon nie meer hulle leraars bekostig nie. Huwelikke het dalk nie gehou nie. Dalk het een of twee met orrelistes weggeloop. Een of twee het dalk deur die diep waters gegaan, en is uitgegooi. ‘n Hele paar is sommer net uitgehaal deur plattelandse gemeentes wat niks wou laat verander in hulle gemeente nie. 1 uit 3 van ons is oor na 20 jaar.

Dit is ‘n baie lang en baie duur pad om tot by Legitimasie te vorder. Die kerk se vergaderings sê reguit dat dominees ook in die nabye toekoms tentmakers sal moet word, hulle brood en botter op ander maniere maak, want gemeentes kan ons nie meer bekostig nie. Die hartseer is: hulle sê dit nie vir die teologiese studente nie. Hulle lei hulle nie op vir so ‘n wêreld nie. Ons het byna geen ander bemarkbare skills as ons uit die Engeltjiefabriek uit kom nie.

En soms vat dit een kwaadwillige mens om al daardie jare se stryd om ‘n predikant te word, op een goeie dag op te foeter.

Mag die klas van 2011 baie meer geseënd wees as die klas van 1991- Bloemfontein!  Welkom in die wrede wêreld, waar niemand eintlik ‘n saak het met die mooi klassies wat ons wel bygewoon het op universiteit nie. Mag julle here en dames die kerk op nuwe paaie lei, en mag julle diep spore trap in die koninkryk van onse Here!  Al raad wat ek vir julle het:  Wees lief vir Jesus, en wees lief vir mense. Want alles anders het verander…