Dis ‘n nuwe wêreld!

Die afgelope ruk het ek nogal baie te doen gekry met die vyandigheid van so baie mense teenoor die boodskap van Jesus. So baie mense is baie aggressief oor die sogenaamde kloof tussen geloof en wetenskap. So dikwels hoor ek dat ek nie ‘n wetenskaplike is nie, maar my uit sulke gesprekke moet uithou waar geloof na hartelus aangeval word as ‘n geestesversteuring.  Ek is al so hartlik moeg vir daardie ewige debat.

Hierdie Paasfees was dit my voorreg om beide die Goeie Vrydag en die Paassondag dienste te kon lei in ons gemeente. En ek wil net iets van my ervaring met julle deel, hoe wetenskaplik, onwetenskaplik, geloofwaardig, absurd, wêreldvreemd dit ook al vir jou mag voorkom.

Ek verstaan Genesis se bedoeling nie dat dit ‘n wetenskaplike geskiedenishandboek moes wees vir alle tye nie. Dit is ‘n heilsgeskiedenis, ‘n verhaal wat vir die wêreld se mense van alle tye iets van God se hart wil vertel. Genesis 1 het begin om te sê: God het die wêreld goed geskape, prosesmatig, Hy het alles in plek geplaas. God het in Genesis 1 en 2 die behoefte uitgespreek om ‘n Vader te wees, om iemand te hê wat soos Hy lyk, en met wie Hy in ‘n verhouding kan lewe.  En waar God koning is, is daar volmaakte harmonie- tussen God en mens, mens en medemens, mens en natuur, mens en self.

Genesis 3 het die hartseer verhaal vertel van wat gebeur as die mens buite God se wil self wil regkom. As die mens dink dat hy God nie nodig het nie.  Die mens se eie Ek het koning geword. Die verhouding met God is stukkend, daar het wantroue tussen  man en vrou gekom. die mens se eie ek het die die natuur begin opfoeter. En stry maar soos jy wil- is dit nie die toestand van elke koerant nie? Die mens wat sê daar is nie ‘n God nie. Die verhouding tussen mense wat opgeneuk is- deur die mens se eie EK! Is dit nie maar die verklaring vir elke oorlog, elke moord, elke verkragting, elke diefstal in hierdie wêreld nie?

En die mens se verhouding met die natuur is net so stukkend. Kyk maar wat maak ons met hierdie planeet. Ons verkrag die aarde om soveel wins as moontlik vir onsself te maak, en gebruik die hulpbronne op wat ons kinders en kleinkinders aan die gang moes hou. Net een voorbeeld: suur mynwater in Johannesburg- waar gaan ons kleinkinders eendag skoon drinkwater kry?

Genesis verklaar hierdie dinge vir my baie mooi.

Die evangelie van Jesus Christus, wat ek die voorreg het om met ‘n gemeente te deel, praat van God se herstel.

Die enigste antwoord vir die mens se selfsug was die een daad van totale onselfsug- altruïsme. Die een Persoon wat Homself opoffer vir almal anders wat dit nie kan of wil doen nie.

Die Een Persoon wat sterf, sodat almal kan lewe.  Die Een wat deur sy lyding vir ons lewe in oorvloed kom gee het.

En Jesus het dinge so kom verander. Ek het gister die opstandingsverhaal in Matteus 28: 1-10 gepreek.

Een van die vloeke in die Ou Testament was juis die onderdanige plek wat die vrou onder die man gekry hjet. Sy sal na haar man hunker, en hy sal oor haar heers.  In die Ou Testament het ‘n vrou net geen regte gehad nie, ek vermoed in baie huisgesinne was die hond beter af as sy.  ‘n Vrou kon nie in die tempel ingaan nie, net in die voorhof bly staan.

En tog, wanneer Jesus uit die dood opstaan, kies Hy om eerste aan die vroue te verskyn. Dit is aangrypend!  Hy kom herstel die vrou se posisie- sy boodskap aan hulle: Gaan vertel my broers… Die vroue word die eerste boodskappers dat Jesus lewe! (So waarom is dit so moeilik om dan te dink aan die vrou in die amp?) Jesus het die grense wat mense gemaak het, kom oorbrug- dis hoekom Paulus kan sê in die kerk maak dit nie meer saak of iemand Jood of Griek is, man of vrou is, slaaf of vry is nie, in Jesus is ons almal een!  (GAlasiërs 3:28)

Daar word so baie klippe gegooi na geloof. Dink net ‘n bietjie hieraan: Jesus se boodskap was nooit baie kompleks nie. Liefde vir God met jou hele hart, siel en verstand, en liefde vir jou naaste soos jouself. (Matt 22:34-40)

As almal dit maar uitgeleef het, dink hoe kon hierdie wêreld gewees het.

As elke mens sy bes probeer het om sy naaste so lief soos homself te hê.  Jesus het dit baie moeilik gemaak- jy moet jou vyande ook liefhê. Nou as elke mens dit kon regkry- dan waa daar nie meer oorlog en haat en verkragting en diefstal en al daardie ander dinge wat ons lewens so vernietig nie.

Dit is die potensiaal in die koninkryk van God- ‘n wêreldwye huisgesin van God wat mekaar liefhet en mekaar se laste dra en vreugdes deel.

Die evangelie wat ek ken, is nie vreeslik gepla oor geboue en getalle en reëls en regulasies nie. Dit is uit en uit verhoudingsgebasseer. ‘n Verhouding met die Hemelse Vader wat my liefdevol gemaak het, wat sê my lewe is kosbaar (Jes 41:3), ‘n Verlosser wat in my plek gesterf het en opgestaan het uit die dood om vir my lewe in oorvloed te gee, en die Gees van God wat my lei om meer en meer soos Jesus te word, dws meer en meer myself prys te gee en ander lief te hê.

Die evangelie gee vir my ‘n werkbare plan om van die wêreld ‘n beter plek te maak, en ‘n positiewe verskil in ander mense se lewe te maak.

My ateïstiese vriende kon my nog nooit ‘n beter alternatief daarop gee nie.

Hulle sê ek bestaan maar net per ongeluk, die resultaat van millenia se evolusie van daardie eerste goggatjie wat uit die “pondscum” uitgekruip het.  Dis net toevallig dat ons bestaan, daar is nie ‘n rede daarvoor nie, daar is nie regtig ‘n absolute morele kode nie- ek kan maar maak nes ek wil, solank ek gemaklik is daarmee. Daar is geen sin in lyding nie, geen hulp in nood nie, en geen toekoms nie. Die dood is die einde van die prent, en dan word ek weer kompos, stardust wat ek is…

Nee wat, dankie, ek is baie gelukkig in my geloof. Dit gee my hoop, en ek sien watter positiewe verskil dit in mense se lewens maak.

Nou kyk, my doel is nie om jou te oortuig nie. As jy anders as ek dink daaroor, dis jou saak. Ek veroordeel jou glad nie as jy ander insigte en waardes het nie. Al wat ek vra, is gee my ook ruimte om hierdie een lewe wat ek ontvang het, na die beste van my vermoë volgens my waardes uit te leef. Ek gun ander hulle plek in die son, en ek kan in elk geval nie meer doen as om net te getuig van wat Jesus vir my beteken nie.  My ervaring is dat Jesus vir my lig en lewe gebring het.  Ek ervaar dadelik ‘n band van familieskap met ander Christene reg oor die wêreld, al verstaan ek nie eers hulle taal nie. Ek het al in ‘n kerk in Egipte gesit en bid saam met ‘n groep vervolgde Christene, ek in Afrikaans, en hulle in Arabies, en ons het mekaar presies verstaan, al het ons nie ‘n woord verstaan nie…

Ek wou graag hierdie hier deel na my laaste ervaring by litnet.  Geloof is vir my uiters belangrik, en ek is nie bereid om meer stil te bly nie. Ek gaan hierdie verseker nie in my preekblog verander nie, ek wou net vir ‘n slag ‘n baie belangrike deel van my hart met julle deel. En as dit jou pla, hou dan maar verby, daar is baie ander blogs om te lees.