Die Onderdanige vrou… ?!

Hierdie blog kan vir sensitiewe ateïste aanstootlik wees- hou eerder verby…

Herriemerrie het ‘n ding begin, en Toortsie het daarmee voortgegaan… en nou wil ek ook net ‘n eiertjie daaroor lê…

Dit gaan oor die “Bybelse” siening van die Onderdanige vrou, soos aangehaal in Efesiërs 5:22 en verder…

Volgens die tradisionele verstaan daarvan moet die vrou onderdanig aan haar man wees- en onse voorouers het in baie huishoudings verstaan dit beteken pappie is die baas, en mammie is klaas… Pappa sit op die stoep met sy pyp en sy sweep, en die ma en kinders dra die koffie aan en doen al die ander werkies. Ja, ek weet ek oordryf dalk so bietjie, en ja, daar was verseker skitterende uitsonderings op hierdie reël. En tog sien ek die verskynsel steeds so dikwels hier in die Bosveld in ons eie gemeente- omies wat stoere patriarge is, ‘n man wat ‘n kyk kan kyk en sy staan kan staan… en vroue wat soos ‘n ingehokte sirkusleeu na baie jare lyk- die lig is uit hulle oë uit…  (raai wie kyk nou Water for Elephants saam met sy kinders terwyl hy hierdie op die laptop skryf…)

Toorts het so mooi verduideliking gegee in haar skrywe oor die bedoeling van Efesiërs 5.

Die onderdanige vrou was deel van die vloek van die sondeval- ‘n vrou sou na haar man hunker, en hy sou oor haar heers… (Genesis 3:16)

Maar Jesus het die sosiale orde van sy dag op sy kop kom keer. Eers doen Hy die ondenkbare in Johannes 4-  Hy is ‘n Jood, wat met ‘n Samaritaan praat, Hy is ‘n man, wat met ‘n vrou praat, Hy is ‘n Rabbi, wat met ‘n “gevalle” vrou praat…  (Johannes 4:9) Al hierdie dinge was taboe in daardie samelewing.  Daar was sulke duidelike grense tussen manne en vroue, tussen Jode en nie- Jode, en tussen vry mense en slawe.

Toe Jesus die dood oorwin het, het daar ‘n nuwe wêreld begin- een waarvan Hy die mensgemaakte grense afgebreek het. Die eerste ooggetuies van sy opstanding was vroue! Vandag lyk dit nie na veel nie, maar onthou- vroue het destyds geen regstatus gehad nie- hulle kon nie in enige hof ‘n ooggetuie wees van enige iets nie. Maar Jesus kies hulle om die eerste vertellers te wees dat Hy lewe! (As die Bybel net mensewerk sou wees- wie sou so onnosel wees om die storie so te skryf- die magteloses getuig dat Hy die Here is?!)

In hierdie nuwe wêreld het die grense verval. Paulus sê dit so mooi in Galasiërs 3:28- “Hier maak dit nie saak of iemand man of vrou is, Griek of Jood is, slaaf of vry is nie, hier (in die kerk!) is almal één in Jesus!

As jy hierdie beginsel mooi verstaan, kom ons gaan dan na Efesiërs 5 toe.

Die fondament van die hele gedeelte begin nie in vers 22 soos al die ou dominees dit preek nie. In vers 21 staan ‘n verskriklike belangrike vers, wat die fondament is van drie gedeeltes wat daarop volg.

Efesiërs 5: 21- “Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig…” ‘n Versie wat ons so gou kan mislees, word skielik een van die heel belangrikste verse vir die verstaan van die koninkryk van God.  Die fondament vir Christene- in my vertaling daarvan: “Omdat julle Jesus liefhet, DIEN MEKAAR!

Dit word op drie baie belangrike lewensterreine toegepas- en ons sien dit gewoonlik net raak as toepassing van die huwelik.

  1. Dien mekaar in die huwelik– (Efes 5:22- 33) Man en vrou dien mekaar- stel die ander een eerste, dra die ander een se belange op die hart, maak ruimte vir die ander een om sy/haar volle potensiaal uit te leef in die lewe.  ‘n Man moet sy vrou liefhê soos Jesus, wat sy lewe opgeoffer het vir sy kerk.  En ‘n vrou gee haar man eerbied- dis mos waarop ons manne floreer- ‘n vrou wat ons potensiaal raaksien.  Dien mekaar- en albei is gelukkig. Heers oor haar, en alles is uit balans uit!
  2.  Ouers en kinders dien mekaar! (Efs 6:1- 4) Nie net soos die ou model wat sê kinders moet gesien en nie gehoor word nie. Nie kinders wat met swepe uitmekaar ge… slaan word nie… Ouers wat raaksien dat hulle kinders ‘n geskenk van die Here is, en dis ons taak om hulle te begelei tot volwassenheid…  Kinders wat respek vir ouers het, omdat hulle die Here se liefde deur hulle ouers ervaar… dien mekaar in ouer- kind verhouding tot eer van die Here.
  3.  Werkgewer en werknemer wat mekaar dien! (Efes 6: 5-9)  Ja, die kontroversie is dat daar van slawe en base gepraat word. En die slim een by litnet maak baie daarvan. Die eenvoudige feit is dat die Christene in Efese (aan wie die brief in die eerste plek geskryf is!) maar van die armstes van die armes was- tot in die 3e eeu na Christus was dit die algemene tendens oor die hele wêreld van destyds heen- die armes het meestal eerste tot geloof gekom, dikwels was daar niks anders wat hulle hoop gegee het nie. Die gedeelte wil nie slawerny regverdig nie. Die hartseer situasie wat baie Christene hulle in bevind het, is dat hulle deel van ‘n baie klein minderheid was, in ‘n Romeinse Ryk wat Christene maklik gekruisig het omdat hulle nie die keiser as ‘n god wou aanbid nie. Hoe gee jy hoop vir iemand wat geen hoop het nie?  Doen dit wat jy kan doen in jou lewe voluit, asof jy dit vir die Here doen. As die slawe in opstand gekom het, sal die geskiedkundiges vir jou vertel wat met hulle gebeur het- openbare kruisiging of vir die leeus gegooi word.  Maar as jy dan vry was, en ‘n Christen geword het, is jy teenoor die Here verantwoordelik hoe jy die magteloses behandel, selfs die slawe in jou diens.  Jy mag nie mense uitbuit nie.  Dit was radikale teologie vir die Bybelse tye. Dit was radikale teologie in die ou Suid-Afrika, en ons wil dit steeds nie altyd hoor nie- die Bybel sê alle mense het dieselfde waarde in die Here se oë, Hy trek niemand voor nie. Die basiese reël bly: omdat jy Jesus liefhet, dien jou naaste.  As jy meer oor Christenbase en slawe wil lees, lees Paulus se brief aan Filemon oor Onesimus, die wegloopslaaf, wat gekruisig kon word, maar baie meer werd sou wees as ‘n geliefde broer.

Ek preek nou lekker, né!  ‘n Mens kan sien ek was af die naweek, en nou haal ek dit op julle uit!

My bedoeling is nie om te preek nie, maar om die Bybelse beginsel van onderdanigheid net so bietjie meer te verhelder, veral met al die nonsens wat ek op ander forums die afgelope ruk gelees het.

Die Nuwe Testament se beginsel wat Jesus ‘n paar keer gegee het is: Behandel ander soos jy graag self behandel wil word. Gee respek, en jy kan respek terug verwag. Gee liefde, en jy behoort dit terug te kry.  (dis nou te sê in die ruimte van God se koninkryk! As jy dink daar is nie ‘n Here nie, dan is ek die verkeerde raadgewer vir jou- dan is jy seker maar op jou eie… )

Vir die manne wat baie wonder oor die onderdanige vrou- lees gerus Kameel se wonderlike inskrywing oor hoe ‘n vrou graag behandel wil word… dit kan baie help!

Prentjie gekry by: http://4.bp.blogspot.com/_6OJluRodrNA/TUOut9hHqlI/AAAAAAAABUI/kIcIR9dfDUo/s1600/good_wife.jpg