Mag ‘n Goth ‘n Dominee wees?

So in my depressiewe staat kry ek vanoggend eers ‘n oproep, en toe ‘n stroom eposse vanaf verskeie mense wat dit baie goed bedoel, mense wat werklik lief vir die Here is en omgee vir die kerk. Mense wat ek baie waardeer in my eie lewe.

Die eposse se titel is: “Skrikwekkend!” En dit gaan oor die berig van Neels Jackson in die Beeld oor Proponent Annari du Plessis, wat ‘n Gotiese leefstyl volg. Die strekking van die eposse is: Hoe kan die kerk positief wees oor Annari du Plessis as leraar?  Hoe kan Nelus Niemandt, ons moderator, positiewe dinge oor haar roeping te sê hê? En waar is die NG Kerk nou weer op pad heen met ons almal?

Soos ek hierdie skryf, het ek ook ‘n stuk seer in my hart oor my kerk. Maar nie om dieselfde redes as wat my vriende sê nie.

Ek is hartseer oor die volgende redes:

1. Nie een van hulle het Annari du Plessis al ooit ontmoet nie (ek ook nie…). Nie een van hulle ken haar getuienis nie. Wie is Jesus Christus vir haar? Nie een van hulle het met haar gepraat oor die roeping wat sy van die Here ervaar, wat gemaak het dat sy vir 6 BAIE lang jare met teologiese studies volhard het nie.Ek ken van haar klasmaats, wat my verseker dat haar leer suiwer is (so getoets deur die kuratorium van die kerk ook…)

2.  Die “Goths” lewenswyse is baie ver verwyderd van ons plattelandse opset, en ons verstaan daarvan is outomaties dat dit satanisties moet wees, want die mense hou van swart klere en heavy metal musiek.  Hulle pas nie in ons boksie van hoe ‘n Christen nou eintlik lyk nie. Ons dink: Christene lyk nie so nie? Maar wie sê so? Het Jesus nie gedefinieer dat elkeen wat liefhet, is ‘n kind van God en ken God nie? Is navolging van Jesus nie ‘n verhouding: om God lief te hê met jou hele hart, siel en verstand, en jou naaste soos jouself nie? Dis wat ek verstaan onder Jesus se definisie van Christenskap- dit het niks te make met watter musiek jy luister of hoe jy aantrek nie?

3. Ek sal toegee: die Gotiese lewenswyse lyk ook vir my, volgens my verwysingsraamwerk, donker en onheilspellend. Maar my vraag is: het God Goths lief of nie? En wie moet hulle gaan bedien met die liefde van die Here?  Gaan ‘n dominee met ‘n safaripak of two-tone Sterling kakiehemp gehoor word in daardie kringe?

4. Wat is die moderne toepassing in hierdie situasie van 1 Korintiërs 9: 16-23?

1 Korintiërs 9: 16-23

16 As ek die evangelie verkondig, is dit nie vir my ‘n rede om te roem nie. Ek verkondig die evangelie omdat ek móét! En wee my as ek dit nie doen nie!

17 As ek dit uit eie keuse doen, kan ek op loon aanspraak maak, maar ek doen dit nie uit eie keuse nie: dit is ‘n taak wat aan my toevertrou is.

18 Wat is my loon dan? Dit is dat ek as prediker die evangelie kosteloos verkondig en so afstand doen van my reg wat aan die verkondiging van die evangelie verbonde is.

19 Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen.

20 Vir die Jode het ek soos ‘n Jood geword om Jode te wen. Hoewel ek self nie meer onder die wet is nie, het ek my vir dié wat onder die wet staan, onder die wet gestel om hulle te wen.

21 Hoewel ek nie sonder die wet van God is nie, maar onder die wet van Christus, het ek vir dié wat sonder die wet is, geword soos een sonder die wet om hulle te wen.

22 Vir die swakkes het ek swak geword om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword om in elk geval sommige te red.

23 Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê.

In my omswerwinge in die wêreld het ek al baie mense gekry wat vir Jesus baie lief is, wat deur die kerk uitgestoot is omdat hulle nie ingepas het in die koekie”cutter” patroon waarmee die tradisionele kerk meet nie. Weet julle watse rowwe mense is Bikers? Weet julle wat gaan alles aan by ‘n Motorfietsrally? Weet julle van die drankmisbruik, en die openbare onsedelikheid? Weet julle dat ek daarvan hou om tussen Bikers te wees, met my leathers? Maak dit ook nou dat ek nie meer welkom is tussen die heiliges nie?

Ons sê maklik dinge soos “ons moenie kompromië aangaan nie”- maar dan vergeet ons die ruimte wat Romeine 14 gee vir gelowiges om verskillend te mag dink, solank die liefdesgebod gerespekteer word. Die onderlinge liefde tussen gelowiges is baie belangriker as die verskille in musieksmaak, kleredrag, en selfs nie-belangrike leerstellings!  Ons vergeet die waarskuwing van Romeine 14:4!

Ek is jammer, ek gaan nie deelneem aan die letterlike heksejagte van mense wat vir Jesus lief is nie. Ek hou nie van die verdagmakery op soveel terreine van die kerklike wêreld nie. Jesus het nie gesê ons gaan die wêreld verander deur ons oordeel nie. Inteendeel- deur liefde teenoor alle mense, juis dié wat anders as ons is ook! het ons ‘n getuienis van God se liefde.

Hierdie een speel ekke nie saam nie, sorry!

34 thoughts on “Mag ‘n Goth ‘n Dominee wees?

 1. Mens kan eintlik byvoeg omdat die Christengeloof sy oorsprong in die Midde Ooste het moet ons einlik in Semitiese gewaad (die burkha ingesluit vir die dames) rondgaan. Tante Sannie en oom Jakob sal nogal cute lyk in die kerk.

 2. Die teenoorgestelde is ook waar: Ouderling Oom Koos in sy pak is aanvaarbaar, al verneuk hy sy vrou links en regs en dobbel skelm al die grocery-geld weg. Solank hy net sy hare ‘n kantpaadjie kam en ‘n bruin belt by bruin skoene dra, sal min mense iets openlik sê.

   • ‘n Mens vra die vraag baie versigtig wil ek my verstout om te sê. Die tipe filosofie werk natuurlik beter met ‘n goeie staanvuur, ‘n oop sterrehemel en teugie camerca om die werkende dele gesmeer te hou, maar kom ek probeer.

    Die vraag is in twee dele. Eerstens: Wat behels die amp dominee binne die konteks van die kerkverband onder bespreking? Ek vermoed syde dat daar ‘n leerplan aangebied word op tersiêre vlak en dit deur ‘n kuratorium getoets word dat hierdie vraag grotendeels reeds beantwoord is. Tweedens en myns insien die belangriker vraag dan: Kwalifiseer die MENS om die amp dominee te dra? Ek laat met opset gelaaide terme soos Goth, Biker, Depressielyer, Dobbelaar, Roker, ensovoorts uit ten gunste van die meer generiese MENS.

    • Plasie-jy vra uitstekende vrae! Deel 1- dit is regtig tyd om nuut te dink wat die amp beteken- juis in ons kerkverband. Want die ou modelle werk nie meer nie- mense kom nie meer kerk toe nie, ons moet uitgaan en hulle gaan dien waar hulle is om ‘n verskil te kan maak. Deel 2- briljante vraag! Eintlik hou ek glad nie van “dominee” nie- kom van “dominus”= heerser. Terwyl die pragtige voorbeeld is waar Jesus sy dissipels se voete was in Johannes 13, en dan uitstuur met die woorde: as jy groot wil wees in My koninkryk, gaan dien jou naaste. ‘n Baie beter vraag sou wees: wie sal die Goths gaan dien met Jesus se liefde? En is ware liefde nie juis om in hulle skoene en swart klere en make-up in te klim om by hulle harte uit te kom nie?

     • Saam met jou gaan ek oorlog toe….o wag. Been there, done that.
      Jy het nou my argument vir my gestel, en sommer nog verbeter ook! Die oorspronklike vraag het die potensiaal om te ontaard in niks meer as ‘n sirkelargument nie, en hier is ons skaars drie rondtes in ‘n gesprek in en dit lyk mos sommer klaar vir my heelwat meer konstruktief.
      Soos daai ou in die advertensie sê “now we’re talking”

  • Nee Son, regtig goeie mense. Maar gekonfronteer met ‘n situasie wat ver buite ons plattelandse ervaring val. Ekstreme bedieningsmodelle aan randfigure wat dalk nog nooit in diepte oor gedink is nie. Dit stretch selfs my verstaan tot op die limits, maar dan preek ek graag hoe Jesus grense oorgesteek het om seer mense te ontmoet. Hierdie is dalk een van die beste geleenthede om nuut te dink wat genade beteken. En dis goed om oor hierdie dinge te dink en gesels, dan kan ons groei…

 3. My doel met hierdie skrywe is nie om enige iemand seer te maak nie, maar om ons almal te laat dink oor die kassies wat ons mense so maklik in plaas. En Jesus het juis kassies kom breek- Hy was beskryf as “‘n vraat en wynsuiper!” omdat Hy met mense gemeng het. (Lukas 7:34) Hy was ‘n vriend van tollenaars en sondaars. Wat sou Jesus vandag doen? Sou Hy nie dalk juis na die randfigure soos die Goths uitgereik het nie? As die evangelie vandag moes afspeel, hoe klink Petrus as ‘n Hells Angel op ‘n Harley, en Jakobus as ‘n Goth? Onmoontlik?

  • Ek twyfel sterk. In die eerste plek moet ons bietjie onderskeidingsvermoë gebruik en nie die Bybel net halfpad lees nie. Jesus is beslis van baie dinge beskuldig deur die jaloerse wetsgeleerdes. Maar dit is valse beskuldigings en dis juis die punt. Daar is vele ander gedeeltes wat vertel dat hulle niks teen hom kon inbring nie, dat hy vlekkeloos was en selfs eerder soos ‘n tradisionele rabbi as ‘n dronkaard aangetrek het. Dis nie dat hy ‘n wynsuiper of selfs ‘n tollenaar was nie. Hy het moeite met sulke mense gemaak om hulle te bereik. Maar niemand het hom begin volg sonder om daardie ou lewe af te skud, vir hulself te sterf en ‘n nuwe lewe aan te neem nie. Daar by hulle, was Jesus steeds anders as hulle, hy was net nie bang vir hulle nie… Ek kan nie Eusebius lees en die vroeë kerk enigsins beskou as mense wat aan subkultuur identiteite vasgehou het of daardie self gesentreerde speletjie saam met die res van die wêreld speel nie. Hulle was dood vir hulself en daarom anders, hulle het nie dinge gedoen wat die aandag op hulle identiteit vestig nie, maar het met self-opofferende liefde gedien en die aandag op Christus laat val. Vele konings was in verwondering oor die Christene se unieke andersheid en ongewilligheid om aan die samelewing se praktyke deel te neem, maar ten spyte daarvan altyd te dien. Ek gaan nie Goths of Hellsangels liefhê oor hulle Goths of Hellsangels is nie, maar oor God hulle liefhet. Trouens, hulle self aangeplakte identiteite staan net in hul eie pad… As ek jou vra, waarom doen jy soveel moeite om so snaaks aan te trek? En jou antwoord is, “want dit gaan nie oor die uiterlike nie…” dink ek dit maak nie so mooi sin nie. Met alle respek teenoor die betrokke partye, ek voel die hele storie trek net die aandag van Christus af. Help my asseblief reg as ek verkeerd verstaan.

   • Vian, natuurlik stem ek saam dat sekere waardes ononderhandelbaar is. Maar kleredrag en musiekstyl- dis nie deel van die ononderhandelbare dinge nie. Ek hou baie van met kortbroek en plakkies rondloop in die warm bosveld. Maar wanneer ek op ‘n uitreik Midde-Ooste toe gaan, trek ek aan op ‘n manier waarop ek nie sal aanstoot gee aan daardie kultuur nie, om die geleentheid te kry om te getuig oor Jesus. My punt is: die Here het ook Goths lief, en as Hy iemand soos hierdie jong dame roep om onder hulle te werk, en vir haar ‘n hart gee vir daardie bediening, dan gaan ek haar nie veroordeel nie.

    • As iemand wat self na smaakvolle Symphonic Metal luister stem ek heeltemal saam met jou antwoord. 🙂 Ek kou self klippe in die worship wars, want vir my is daardie dinge irrelevant solank dit die aandag op God hou. Maar ek dink dat die twee partye in hierdie ‘debat’ dan heeltemal verby mekaar praat. Kan ‘n Goth ‘n dominee wees? Hmmm, die vraag het ‘n teenstrydigheid in homself, want dit lyk of iemand probeer om ‘n donker nihilistiese soort subkultuurfilosofie met die verblywende nuus vd evangelie probeer meng… (Klem op die woord: lyk. Dit gaan oor mense se subjektiwiteit.) Ons komfronteer mense dus op ‘n onverantwoordelike manier met daardie vraag.
     “Mag ‘n Christen predikant ‘n bediening onder Goths doen?” Dis ‘n heel ander vraag nie waar nie? Volgens my is Annari dan nie ‘n Goth nie, maar sy is Annari, mens, kind van God, wat nie meer leef vir haarself nie, maar vir Christus. En dis nog altyd hoe ek haar sien. Laat ek dit duidelik maak, ek het geen intensie om haar integriteit of persoon aan te val nie. Dis vir my glad nie die issue nou nie. Ek skryf dit as gemeentepredikant wat soek na verantwoordelike antwoorde vir deurmekaar gemeentelede. Ek moet sê dat ek self moeilik die bedrukte swart kleredrag met die blye boodskap, wat mens van jouself bevry, versoen… So ek verstaan mense se vrae hieroor. Kleredag kommunikeer soos woorde of kunswerke en mens moet oplet wat ‘n mens kommunikeer as gelowige. Die vraag of ‘n Goth ‘n dominee mag wees het niks te doen met die veroordeling van ‘n persoon as individu nie, en ek het nie met boonste post bedoel om ‘n oordeel oor iemand uit te spreek nie. In die kerk behoort ons goeie oordeel te hê sodat ons met onderskeidingsvermoë verantwoordelik kan optree. Dis anders as om veroordelend te wees. Moet asseblief nie diegene wat opregte vrae oor die saak het sommer so vinnig aanval met die woorde: “Moenie oordeel nie.” Ek dink julle sal vind dis nie so eenvoudig nie.

     • Onthou my bloginskrywing is ‘n antwoord op ‘n versoek in my gemeente dat ek duidelik standpunt inneem teen Annari, en haar legitimasie as leraar in die NG Kerk. Ek ken haar nie persoonlik nie. Ek weet byna niks van die subkultuur nie. Ek wil net nie ingesleep word in ‘n proses teen iemand wat ‘n anderste bediening as ek het en nie inpas in die boksie waarin my Bosveld gemeente gemaklik is nie.

      Onthou die forum- hierdie is my persoonlike blog waar ek reflekteer oor die dinge wat oor my lewenspad kom- die bedoeling is of was nog nooit dat dit die kerkbode of Sinode webwerwe sal vervang as die amptelike meningsvormer van die kerk nie. My blog is eerlikwaar nie ‘n aanval op enige iemand nie. ‘n Inskrywing gebeur redelik vinnig, ek het nie tyd om altyd akademies korrek of genuanseerd te dink en formuleer nie, dis nie die doel van ‘n persoonlike blog soos hierdie nie.

      So my eie boodskap is nie om ander te veroordeel wat hieroor anders dink nie. Ek sê dit net: ek wil nie veroordeel wat ek nie verstaan nie.

 4. ‘n Vrou het eendag teenoor my genoem , sy’s so jammer sy’t haar tiener kind se maats ge oordeel oor lang swart jasserige klere en gespes in onderlip… hul het die mooiste maniere en respek getoon, so is die mens – so maklik om op die uiterlike te oordeel . Ken ook nie die van-genoot nie, mag sy ‘n groep jongmense bereik wat smag na aanvaarding en die konserwatiewes na asem laat snak deur hul dade van opregtheid in geloof en daad.

 5. Uitstekende bloginskrywing! Die mense wat so hewig gekant is daarteen laat mens bietjie dink aan al die mense in die Bybelse tyd wat geskok was en hewig teen Jesus gekant was wanneer Hy met seker mense gepraat en gemeng het.

  • my ook- en gisteraand het ek op Discovery gekyk na ‘n program oor die martelmasjiene wat die Spaanse Inkwisisie (Kerk…) gebruik het om mense te kry om te bely dat hulle ketters is. En ek lees daardie selfde gesindheid in die kerklike wêreld vandag- mense wat nie ‘n hel omgee om ander se lewens te vernietig wat anders as hulle lyk en dink nie.

 6. Ek is nie in die NG kerk nie en is op my beste maar ‘n klipchristen. 😉

  Toegegee, die idee van Goth is vir my grillerig en ek weet nog minder daarvan.

  Tog is daar sekere verwagtinge wat van enige beroep verwag word. Die mens in ‘n sekere posisie verteenwoordig nie net hulle self nie, maar ook die organisasie met wie hulle verbind word. Jou lewenstyl is joune, mits dit nie met jou beroep inmeng nie.

  Ek is in ‘n professionele beroep. Daar word byvoorbeeld van my verwag om professioneel (dus netjiese langbroek / romp / rok, gepaste skoene, die nodige grimering en ‘n baadjie) te lyk wanneer ek belangrike vergaderings bywoon. Verder kan ek niks doen wat my maatskappy of my posisie in ‘n swak lig stel nie. Daar word dus kort van my verwag om te “Walk the Talk”.

  Die vraag is dus of Annari met haar lewenswyse die kerk (in wie se diens sy staan) verteenwoordig? Sy is mos immers (soos ek die storie verstaan) mos daar om die kerk en sy mense te dien en nie anders om nie.

  Die verantwoordelike ding sal wees om haar lewenstyl (en seker maar alle ampdraers) se lewenstyl te analiseer en dan besluit of dit strydig is met wat daar van die kerk verwag word. Indien wel – dan moet sy of verander of van beroep verander. Indien nie – toughies vir almal wat in hulle tee stik.

  Gaan sy meer lidmate vir die kerk wen as wat haar aanstelling gaan verloor? Gaan die lidmate by die geloof en beginsels van die kerk inval? Indien nie, gaan die lidmate verander of gaan die kerk verander? Gaan die veranderinge almal betrokke beter Christenne maak of gaan dit bloot net oor getalle.

  Ek filosofeer nou lekker, met goed wat ek nie kan antwoord nie. Ek dink ek gaan nou eerder oor Goth oplees en kyk of ek dit versoenbaar vind. Hoewel, of ek dit kan versoen maak glad nie saak nie. Dit is ‘n besluit vir die lidmate van die NG Kerk.

 7. Of sy ‘n goeie dominee sal wees of nie, sal net sy, en op hierdie stadium haar dosente weet. En God.
  Tog dink ek sy sal mooi moet dink voor sy sommer na ‘n gewone outydse plattelandse gemeente gaan.Jy weet hoe dit in die platteland is: Die mense kyk nog op na sekere beroepe. Saam met Xena glo ek ook dat sekere kleredrag by sekere beroepe verwag word. Ek is immers so opgelei in my HOD jaar! In daardie jare moes onderwysers selfs na-ure geklee wees dat die kinders wat haar navolg, nie swakker word nie maar beter! Dit is hoe die platteland is en dit sal eeue neem voor jy hulle sommer verander sal kry. Tog verander ons so effens oor tyd! 🙂
  Nee. Ek gaan nie oor haar oordeel nie. Sy weet wat daar tussen haar en God gebeur. Ek glo dat sy op ‘n sekere groep mense ‘n wonderlike invloed sal hê en dit sal goed wees as hulle haar juis daar inspan. (Dis nie omdat ek haar NIE wil hê nie!)
  Dankie vir jou eerlike en openlike skrywe.

 8. Jy vel ‘n oordeel volgens jou “verwysingsraamwerk” maar jy “weet omtrend niks van die Goth subkultuur nie” en jy wil nie “nie ingesleep word in ‘n proses” nie en die is ‘n “antwoord op ‘n versoek in my gemeente dat ek duidelik standpunt inneem teen Annari”?????

  Kwyt jy jou van jou taak? In my opninie- nee! Jou antwoord is spookasem! Hoe sal jou gemeente kan oordeel wat reg is as hulle leier nie eens weet nie?

  Met twintig jaar teologiese ondervinding, is dit die antwoord wat jy jou gemeente gee? Swak!

  Ek is ‘n leuk. Ten minste ondersoek ek die ding meer indiepte: http://hendriekusr.wordpress.com/2012/06/01/christian-compatibility-with-goth-subculture/.

  Verder:
  Mense van die NG Kerk, kyk na julle leiers, is dit mense van God hierdie? Dr. du Toit sit op die sinode en glo die duiwel bestaan nie en God is ‘n kosmiese energie. Sy dogter is die voorsanger van die groep “die antwoord”. In hulle nuutste video dank hulle God vir Satan. Hy sê van sy dogter dat hy haar kuns waardeer. Julle moderator (Prof. Nelus Niemandt) ignoreer Dr. du Toit se siening onder die skuiling dat hy (Niemandt) die “legitimasie-eed” onderteken het, en hy “fokus op die verkondiging van die heil in Jesus Christus”: http://hierstaanek.com/2012/01/04/korrespondensie-met-prof-nelus-niemandt/ & http://www.glodiebybel.co.za/index.php/geloofskwessies-m/72-die-bose-duiwel-kat/464-nelus-niemandt-oor-die-bose-en-seks-voor-die-huwelik.html.

  Oordeel self waarmee julle te doen het!

  • Lank lank gelede, in die goeie boek Handelinge, was die Grieke afgodsdienaars en Barbare. Jong, daardie “subkultuur…” In Efese was ‘n standbeeld vir Diana-Artemis, vol borste. Die Here het Paulus soontoe gestuur om die mense te gaan vertel van sy liefde vir hulle. Vir die Grieke het Paulus ‘n Griek geword, om hulle te wen vir Christus.

   Vandag is daar Goths. Iemand wat bely dat Jesus die Here is, is ‘n kind van God. Maar jy hou aan om Annari te vervolg, wie se getuienis duidelik is dat Jesus haar Here is. Jy gebruik die wapenrusting teenoor medegelowiges! Wat doen jy om die Goths vir Jesus te wen?

   • Ek ken nie vir Ben du Toit nie, hy is in die Kaap. Die manier waarop julle vir Nelus Niemandt behandel is skokkend. Julle val soos ‘n klomp hyienas hom aan, en glo nie as hy sê dat hy lief is vir Jesus nie. En dit is presies my punt. Julle spandeer al julle energie om God se kinders uit te haal; in plaas van om Jesus se liefde te gaan deel met mense wat dit nog nooit gehoor het nie. En dis ‘n skande!

 9. yolandi visser is ‘n dominie se kind? guh… mens leer iets nuuts elke dag. (jys so deeglik, kan jy dalk asb vir ons een van haar boeke opspoor, ek kry nerens selfs enige titels nie.) Thanks Driekus, jys ‘n ster!

  Dankie vir ‘n uitstekende blog Mr. Bileam se Donkie. Ek volg nou al die laaste paar weke, vandat arme Annari se storie in die beeld verskyn het. Eks bly daars ‘n dominie iewers wat op my vlak praat eerder as mens spam met bladsye en bladsye Bybel verse wat oor ontleet is. Wat my weer gerus stel oor hoe ek net blindelings kan glo.

  Ek deel jou skok in hoe mense ander mense kan behandel en veroordeel.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s