Die Engel word gesoek vir Die Burg…

So nou en dan wonder ek of die Here my nie vergeet het waar ek nou is nie…

Dan slaan ek my oë op na die Heilige Bode, om soms maar weer moedeloos toe te maak.

Soos hierdie merkwaardige advertensie wat in die jongste Kerkbode geplaas is. Wat maak my moedeloos daarvan? Ek kan nie aan ‘n enkele gawe dink wat in die kerk teenwoordig is, wat nie deur hierdie gemeente in een mens vir een salaris gesoek word in biddende afhanklikheid nie…

Net so uit die Kerkbode gehaal, net adres en dorp verswyg… Kyk bietjie wat moet hierdie een mens alles kan doen…

NG GEMEENTE DIe BURG

Christus in my en ons in die wêreld

VAKATURE: MEDELERAAR

Gemeenteprofiel:

Fokusareas: Skrifgegronde liggaamsmodel gemeentewees, dissipelskap, diensleierskap.

Gemeenskapsgeöriënteerde kerkwees.

Verdere vars uitdrukkings van kerkwees.

Om God se konkrete familie vir mense te wees.

Die hele evangelie vir die hele mens, vir die hele wêreld.

Fokusareas: Alle fassette van gemeentewerk (Artikel 9 van die Kerkorde).

Spesifiek verantwoordelik (en aanspreeklik) vir die oorhoofse bestuur en Skrifgegronde bediening van kinders/kleuters, die jeug, jong werkendes en ongetroude/getroude lidmate jonger as dertig (30) jaar (insluitend kategese).

Fokus op die bemagtiging van families.

Begeleiding van uitreikgroepe.

Leraarsprofiel: Dinamiese gelegitimeerde, hoogstens 45 jaar oud, wat oor bedieningservaring beskik.

’n Persoon van deurleefde spiritualiteit.

Talentvolle prediker – fokus op eredienste en suiwer Woordverkondiging.

Sterk pastorale ingesteldheid – fokus op persoonlike kontak met alle gemeentelede.

Sterk leierseienskappe, kreatief, georganiseerd, goeie kommunikasievermoë, goeie verhoudingsvaardighede, entoesiastiese

motiveerder, energieke werker, vermoë om mense bymekaar te bring, probleemoplossing, kan multi-taak, selfdissipline,

deursettingsvermoë, aanpasbaar en onbesproke integriteit.

Roepingsbewustheid vir bediening van ’n jonger geloofsgemeenskap

’n Mens-mens met kennis van en aanvoeling vir die behoeftes van lidmate van alle ouderdomsgroepe.

Vermoë om onafhanklik en binne spanverband effektief te werk.

Bewese rekenaargeletterdheid.

Insig/vaardig in praktiese gebruik van sosiale media-platforms netwerke.

Sterk administratiewe en multi-media vaardighede.

Musikale vaardigheid dien as sterk aanbeveling.

Vergoeding: Volgens Wes-en-Suid-Kaap Sinodale riglyne, insluitend huisvesting.

Aansoeke: Aansoeke moet vergesel wees van ’n omvattende CV asook die volledige name en kontaknommers van minstens twee (2)

resente referente.

Aansoeke moet vertroulik gemerk en gerig word aan: Voorsitter: Kerkraad

Kortlys-kandidate sal aan ’n professionele/gestruktureerde keuringsproses onderwerp word. Sodanige kandidate moet vir

onderhoude beskikbaar wees op ’n datum, tyd en plek soos deur die keuringspaneel bepaal. Die proses kan psigometriese

toetsing en praktiese evaluering insluit.

Sluitingsdatum: 26 Februarie 2015 om middernag.

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik in oorleg met die suksesvolle kandidaat.

Die kerkraad behou hom die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

Nou ja, liewe gemeente van Die Burg, ek sal maar liewer nie aansoek doen nie… Ek sou die meeste van daardie dinge kon doen, maar nie alles nie.
Een mens, wat met almal in die gemeente persoonlike verhoudinge het- van die wieg tot aan die graf met almal oor die weg kom en bedien. Jeugbediening tot bejaardesorg. Sterk admin, sterk musiek, sterk sendinghart, sterk rekenaarvaardig… watter gawe is daar in die kerk wat julle nie van hierdie een mens verwag nie?

En… ek is ouer as 45, die nuwe ouderdom in die Kerkbode se advertensies waar dominees asb weggeraap moet word. DIe ouderdom wat ‘n dominee geen nut meer het vir ‘n gemeente nie.

Maar ek bid regtig vir die arme mens wat dalk wel daardie aanstelling sou kry…

Ek dink ek gaan so Desember rond soos ‘n boemelaar aantrek, en aan hierdie broer/ suster se voordeur kom klop. Ek wil regtig daardie persoon ontmoet wat presies inpas by hierdie advertensie. Dalk by die medeleraar ook, hy/ sy kan seker nie minder superGabriël wees nie…

Die Aartsengel Gabriël soos gevind by http://www.devinemiracles.com/How-To-Meet-Angels.html

Die Aartsengel Gabriël soos gevind by http://www.devinemiracles.com/How-To-Meet-Angels.html

Soms, net soms wonder ek of daar nog ‘n gemeente is wat dalk net ‘n leraar soek wat lief vir die Here, en vir mense is…

Wat sou ‘n mens alles kon doen…?

As jy nooit bang was vir mislukking nie?

As jy nooit die ervaring gehad het dat jy gesig eerste in die modder val nie?

As al jou foute langs die pad leerervarings was om dit volgende keer beter te kan doen?

Dis die tipe vrae wat hierdie middeljarige Donkie besig hou op die oomblik.

Die kerk se finansiële posisie laat mens soms in die nag wakker word, en wonder: wat anders kan ek doen om vir my gesin te sorg?  Wat moet ek maak as ek die dag my werk verloor, en vir niks anders opgelei is nie?

Ek het 8 jaar se universiteitsopleiding om vir 1 “firma” te werk. Daardie “Firma” het skynbaar steeds te veel personeel en te min vakatures.

Ek kyk op die oomblik na ‘n advertensie in Die Kerkbode. ‘n Groot gemeente in die stad is op soek na iemand om daardie stukkie bediening te kom doen waarin ek ‘n Meestersgraad het.  Hulle spesialiseer duidelik daar in elkeen se gawerigtings.  Die gemeente lyk regtig indrukwekkend op hulle webwerf! Daar is lewe, daar is groei, hulle maak ‘n verskil!

Ek kyk na die advertensie. Ek hoor ‘n roepstem. Maar ek is bang. Ek is nou 20 jaar op die platteland. Hier spesialiseer ons nie- hier doen ons sommer alles self.  Omdat ons so by alles betrokke is, is ‘n mens later regtig “Jack of all trades, Master of none…”

Ek probeer myself indink hoe dit moet wees om in my belangstellingsveld te kan spesialiseer. Daar is ‘n reuse honger in my om dit te doen. Maar iets hou my terug. Sê nou maar net… sê nou maar ek het nie genoeg om hulle te bied nie. Sê dit nou maar: sê nou ek is nie goed genoeg vir die grênd stadsmense nie? Sê nou maar ek pas nie in nie?

Ek wens ek het geweet hoe om daardie tipes gedagtes te kon nek omdraai. Ek wens ek kon met groter selfvertroue enige iets aanpak, en sonder twyfel klaarmaak daarmee.

Die afgelope paar maande was weer ‘n steil leerkurwe in my lewe. My gesondheid het my die eerste keer begin dwing om radikaal anders te begin dink aan eet, en nou oefen ook. Ek word geforseer om gesonder te leef. Ek gaan dit gebruik as springplank om so fiks as moontlik ook te word, as ek net hierdie lastige kopverkoue oorwin kry.

Al die vrae in my gemoed oor my huidige posisie laat my wonder: Hoe kan ek in elk geval beter doen waar ek nou is- wat kan ek anders, meer effektief doen om ‘n groter bydrae te lewer tot my huidige beroep.  Ek het ‘n al groter wordende behoefte om te ervaar wat ek doen, maak ‘n verskil.  Ek wil so graag beter doen…

En soos een van my blog vriendinne aanstuur: Miskien wil ek ook weer vir ‘n slag ‘n sexy ass hê!

Die ambivalente dichotomie van teleurstelling…

Hierdie ene moet ek maar in Afrikaans skryf, en heel waarskynlik uitvee ook voor ek waag om die Publish knoppie te druk…

Ek het by een van die lewe se groot kruispaaie uitgekom. Vanoggend was Die Telefoonoproep wat alles kon verander…  En toe hou die pad net reguit aan, sonder enige verandering.

Ek weet eerlikwaar nie hoe om daaroor te voel, of wat om daarmee te maak op die oomblik nie.

2013-06-13 08.23.14

Aan die een kant:

 •  Ek is in ‘n gemeente waarvoor ek baie lief is. Ek het vandat Die Spanning op die toneel verskyn het, dikwels na die mense voor my gekyk, in die erediens, in die bybelstudie, in die gemeente ete, en geweet dat ek baie lief vir hierdie mense en gemeenskap is.
 •  Die gemeente waarin ek is, kyk baie goed na my- ek woon in ‘n fantastiese huis, met die lekkerste braaiplek wat ek ooit kon verwag…
 •  My kinders is op ‘n baie sensitiewe stadium, een in Graad 11, en een in Graad 6, albei het dalk die potensiaal om volgende jaar leiers van hulle skole te wees.  My dogter maak einde volgende jaar klaar met haar studies.
 •  Dit sou bitter moeilik wees om veral my Graad 11 seun in hierdie jaar na ‘n totaal nuwe provinsie te skuif.
 •  Ek kon nie nou enige finansieële “knocks” vat met universiteitskostes van my dogter nie.
 •  Ek is baie lief vir die Bosveld
 •  Ek geniet dit baie om by die Hoërskool betrokke te wees
 •  Daar loop nog ‘n paar rooibokke rond wat ek moet gaan adresseer, en dalk eendag ‘n koedoe ook…
 •  My lewe op die oomblik is baie gemaklik, en baie terreine daarvan is lekker uitgesorteer…

Die Spanning

 •  Ek het in 2006 saam met ‘n baie goeie vriend die erediens van die gemeente in XXX  in die Kaap bygewoon. Ek het regtig net ervaar hoe daar ‘n roepstem van hierdie plek af uitgaan, wat ek nog nie voorheen by ander gemeentes beleef het nie.
 •  Ek het geweet ek moes aansoek doen vir hulle huidige beroep in die Kerkbode, anders sou ek ongehoorsaam wees.
 •  Toe ek my motorfiets in die Kaap gaan haal het, was ek verras toe ek vir ‘n onderhoud genooi word, en “toevallig” in die Kaap was daardie tyd, ek het eerlikwaar gedink hulle het al lankal ‘n beroep op iemand anders uitgebring.
 •  Ek was nog meer verbaas toe hulle my en my vrou nooi om by hulle te gaan preek as deel van die korter lys van 4 kandidate…
 •  Vandat ek gehoor het ek is op die kortlys op ‘n plek wat ek ‘n vreemde dog aangename gevoel oor het, was daar groot spanning in my- om al die redes hier bo onder die “eenkant” lysie en nog meer- ek voel veilig in my huidige omstandighede…   Ek was heeltemal gereed om vir die Here Ja te sê as daar ‘n beroep na die vreemde en verre Kaap sou wees.   Maar ek kon ook nie sien hoe ek dit sou bekostig om daar te wees nie, dit sou ‘n geloofstap van epiese proporsies van my kant af verwag… maar ek was vreemd opgewonde oor die potensiële uitdaging.
 •  Ek is so bang my huidige gemeente interpreteer wat gebeur weer soos ‘n vorige kollega dit gedoen het: dat hulle die indruk sou hê dat ek nie meer HIER wil wees nie, nie meer vir HULLE omgee nie, want dit sou glad nie waar wees nie…

Aan die Ander kant:

 •  Ek is al 19 jaar waar ek nou is.  Ek het in ons Ring al ‘n paar voorbeelde gesien van leraars wat te lank op een plek gebly het, en later hulle dryfkrag verloor het/ uitgewerk is deur gemeentes…
 •  Ek is so bang dat ek in ‘n groef beland, en niks nuuts meer het om my gemeente te bied nie.
 •  Ek is so bang dat ek verstok raak, en nie meer oop is vir verandering en om nuut te dink nie…
 •  Daar is sekere probleme waarvoor ek nie die oplossing in ons gemeente is/ het nie… soos die Sending- ek maak dit nie daar nie, en ek weet dit…
 •  Daar is ‘n groot klomp mense wat baie naby aan my was, wat uit die gemeente oor die jare bedank het. Dit bly meer word. En elke keer maak dit ongelooflik seer. My beeld van ‘n gemeente is dat dit ‘n huisgesin is, en daarom maak gesinslede se bedanking elke keer nuwe skade… daardie las word al hoe swaarder en ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. Ek sou so graag nuut, vars en skoon  wou begin…
 •   In 19 jaar stel enige iemand mense teleur, ek het ook. Daardie mense gaan so jammer wees om te hoor ek bly…
 •  Ek was so lus om alles in my lewe te heroorweeg soos wat ek die ou lewe sou oppak, om nuut te gaan begin elders…

Daarom: die Vrae van vandag:

 •  Hoe het ek die Here se stem so verkeerd geïnterpreteer oor die plek?
 •  Wat wil die Here graag hê moet ek nog vir Hom bereik waar ek is?
 •  Ek weet ek moenie, maar ek wonder tog: wat is fout met my dat sommige van my klasmaats al by hulle 4e gemeentes trek, en ek is nog steeds in die gemeenskap waar ek begin het in die bediening?
 •  Ek weet ek moet in elk geval iets leer uit hierdie proses uit. Ek wil in elk geval ‘n klomp dinge in my lewe heroorweeg en nuut oor dink: Beginnende by my gesondheid en fiksheid, die beplanning van my werk, die beplanning van huidige bedieninge waarvoor ek verantwoordelik is. Iets moet verander, dit lyk of dit EK is.

Die Toekoms:

 • Ek IS baie lief vir my huidige gemeente. Ek is steeds geroepe om HIER te wees, en ‘n verskil te maak.  Dit sal my herverbintenis wees, om my alles te gee om ‘n verskil HIER te maak.
 • Ek sou so graag meer effektief wou raak in die uitleef van my gawes.
 •  Ek sou so graag wou ervaar dat ek ‘n verskil in mense se lewens maak.
 •  Ek kort dringend ‘n nuwe uitdaging in die lewe…

Ek gaan dit tog waag om die publish knoppie te druk, dalk meer net vir myself om êrens ‘n rekord van vandag se worsteling te hê, en iets te probeer leer uit wat gebeur… So askies dat hierdie ene in die kuberruim rondlê, die Donkie is net lekker verward en moet dit uit die sisteem uitskryf…

As enige pêrels van wysheid in jou gedagtes opskiet as jy hierdie deurmekaar gebrabbel gelees het, deel dit maar met my…

Die Donkie