Daar’s ‘n hele spul ketters in die NG Kerk…

Op die wysie van “Brakke van Turffontein”-  

‘n Lied

Daar in die ou NG Kerk van my

Moet jy baie versigtig wees wat jy bely…

Ons kry soms so swaar met al die dwalendes daar

Ja wees tog net versigtig met  wat jy bely…

Daar’s ‘n hele spul ketters in die NG Kerk

‘n helse klomp dooms wat nie meer hier moet werk

Party sê Jesus het nie opgestaan

anner oor die duiwel ernstig vermaan

Ja so baie ketters vandag in die NG Kerk…

Het Jesus toe opgestaan soos Ferdie dit wil hê,

lyk die duiwel presies soos wat Wynand sê?

Smaak my sommiges se posisie,

verdien die Spaanse Inkwisisie

Steek aan die vure onder die ketters van die NG Kerk…

O wee, die kerk legitimeer ‘n Goth,

dis seker baie beter as ‘n duiwelse mof

So min is nog reg,

so baie is nou sleg,

wat op aarde is nou fout met die NG Kerk?

(met apologie aan Al Debbo)

Met ‘n tong in die kies is hierdie oor ‘n baie ernstige onderwerp geskrywe. Dit is vir my verskriklik hoe maklik sommiges in die kerk ander in boksies kan indruk as hulle nie presies glo soos  die ander dit wil hê nie. ‘n Leerdwalingklag  oor die bestaan van die die duiwel aldan nie? Dit klink vir my soos die heksejag van Salem!

Ek het nou die aand ‘n program op Discovery gesien oor die martelinstrumente wat die Spaanse Inkwisisie gebruik het om belydenisse uit vermoede ketters uit te pers. Daar was die ysterstoel, waaronder daar vuur gemaak is, nie genoeg om dood te maak nie, maar uiterste pyn op die naakte ketter te veroorsaak. Daar was die balie met spykers, waarop iemand naak neergelê is dat dit al sy ingewande uitryg. Daar was die piramidestoel van yster waarop iemand se alie laat val is om so seer as moontlik te maak. Die garrotte, waar iemand se nek toegedruk is tot hy versmoor is. Die Y-vormige bank waarop iemand gerek is tot sy liggaam uitmekaar geskeur het.

As ek aan die Spaanse Inkwisisie dink, of die heksejagte van Salem, dan wil ek huil dat mense dit in die Naam van Jesus gedoen het…

Oor die heksejagte van Salem- gaan Google dit gerus- daar was sekere swamme wat in klam huise in die Boston omgewing van Amerika ontstaan het, wat tot hallusinasies en vreemde gedrag gelei het, juis waar sommige ouer dames die wasgoed gewas het. En as gevolg van hulle optrede is hulle as hekse veroordeel en verbrand!

Hierdie optrede in die kerkgeskiedenis walg my! En ek sien dieselfde gees meer en meer in blogs, in boeke, in die Kerkbode se facebook groep, hoe elkeen wat bietjie anders is of dink as ‘n ketter uitgemaakl word, en uit die kerk uitgejaag wil word.

Soos in die gesprek oor die Goth Proponent wil ek weer vra: Waar is die liefdesgebod van Romeine 14?

Wat sê julle heksejagters van Efesiërs 1:10- dat Jesus se doel is om alles en almal onder een Hoof te verenig?   Wat het geword van die kerk wat gebou is op die belydenis dat Jesus die Here is, en almal wat dit onderskryf, is deel van die een Liggaam van die Here?  Wie is Drikus om te besluit dat Annari nie ‘n kind van die Here kan wees as sy ‘n Goth is nie?  Of Wynand wat so graag vir Ben wil uithaal oor sy duiwel anders lyk as Wynand s’n?

Die kerk baklei oor nonsens, en die wêreld glo die getuienis al minder. Ons lidmate lees hierdie goeters in die Kerkbode en Beeld, en wonder wat het van die liefde geword.

Nou gaan julle my ook in ‘n boksie wil plaas. Nee, ek is nie ‘n Nuwe Hervormer nie.  Ek glo dat Jesus werklik opgestaan het en die lewende Here is. En nee, ek wil verseker ook nie saam met die Inkwisisie gereken word wat opsweep dat die kerk ‘n nes vol ketters is, wat deur Carletonville se ou skoolhoof, die Baptiste Doom, aangespreek word oor ons reddende geloof versaak nie… Ek pas nie in een van julle boksies in nie.  Ek glo dat Jesus die Here is, en dat ons mekaar moet liefhê.

So liewe ketterjagters- hier is die vuurhoutjie vir my vuur:

Ek glo soos die kleurlinggemeente dit bely het:

Die Here Jesus is goed, loof Hom!

Die duiwel is boos, fok hom…

Amen.

(nog ‘n vloekende Dominee- bel die Son!)