Die Engel word gesoek vir Die Burg…

So nou en dan wonder ek of die Here my nie vergeet het waar ek nou is nie…

Dan slaan ek my oë op na die Heilige Bode, om soms maar weer moedeloos toe te maak.

Soos hierdie merkwaardige advertensie wat in die jongste Kerkbode geplaas is. Wat maak my moedeloos daarvan? Ek kan nie aan ‘n enkele gawe dink wat in die kerk teenwoordig is, wat nie deur hierdie gemeente in een mens vir een salaris gesoek word in biddende afhanklikheid nie…

Net so uit die Kerkbode gehaal, net adres en dorp verswyg… Kyk bietjie wat moet hierdie een mens alles kan doen…

NG GEMEENTE DIe BURG

Christus in my en ons in die wêreld

VAKATURE: MEDELERAAR

Gemeenteprofiel:

Fokusareas: Skrifgegronde liggaamsmodel gemeentewees, dissipelskap, diensleierskap.

Gemeenskapsgeöriënteerde kerkwees.

Verdere vars uitdrukkings van kerkwees.

Om God se konkrete familie vir mense te wees.

Die hele evangelie vir die hele mens, vir die hele wêreld.

Fokusareas: Alle fassette van gemeentewerk (Artikel 9 van die Kerkorde).

Spesifiek verantwoordelik (en aanspreeklik) vir die oorhoofse bestuur en Skrifgegronde bediening van kinders/kleuters, die jeug, jong werkendes en ongetroude/getroude lidmate jonger as dertig (30) jaar (insluitend kategese).

Fokus op die bemagtiging van families.

Begeleiding van uitreikgroepe.

Leraarsprofiel: Dinamiese gelegitimeerde, hoogstens 45 jaar oud, wat oor bedieningservaring beskik.

’n Persoon van deurleefde spiritualiteit.

Talentvolle prediker – fokus op eredienste en suiwer Woordverkondiging.

Sterk pastorale ingesteldheid – fokus op persoonlike kontak met alle gemeentelede.

Sterk leierseienskappe, kreatief, georganiseerd, goeie kommunikasievermoë, goeie verhoudingsvaardighede, entoesiastiese

motiveerder, energieke werker, vermoë om mense bymekaar te bring, probleemoplossing, kan multi-taak, selfdissipline,

deursettingsvermoë, aanpasbaar en onbesproke integriteit.

Roepingsbewustheid vir bediening van ’n jonger geloofsgemeenskap

’n Mens-mens met kennis van en aanvoeling vir die behoeftes van lidmate van alle ouderdomsgroepe.

Vermoë om onafhanklik en binne spanverband effektief te werk.

Bewese rekenaargeletterdheid.

Insig/vaardig in praktiese gebruik van sosiale media-platforms netwerke.

Sterk administratiewe en multi-media vaardighede.

Musikale vaardigheid dien as sterk aanbeveling.

Vergoeding: Volgens Wes-en-Suid-Kaap Sinodale riglyne, insluitend huisvesting.

Aansoeke: Aansoeke moet vergesel wees van ’n omvattende CV asook die volledige name en kontaknommers van minstens twee (2)

resente referente.

Aansoeke moet vertroulik gemerk en gerig word aan: Voorsitter: Kerkraad

Kortlys-kandidate sal aan ’n professionele/gestruktureerde keuringsproses onderwerp word. Sodanige kandidate moet vir

onderhoude beskikbaar wees op ’n datum, tyd en plek soos deur die keuringspaneel bepaal. Die proses kan psigometriese

toetsing en praktiese evaluering insluit.

Sluitingsdatum: 26 Februarie 2015 om middernag.

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik in oorleg met die suksesvolle kandidaat.

Die kerkraad behou hom die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

Nou ja, liewe gemeente van Die Burg, ek sal maar liewer nie aansoek doen nie… Ek sou die meeste van daardie dinge kon doen, maar nie alles nie.
Een mens, wat met almal in die gemeente persoonlike verhoudinge het- van die wieg tot aan die graf met almal oor die weg kom en bedien. Jeugbediening tot bejaardesorg. Sterk admin, sterk musiek, sterk sendinghart, sterk rekenaarvaardig… watter gawe is daar in die kerk wat julle nie van hierdie een mens verwag nie?

En… ek is ouer as 45, die nuwe ouderdom in die Kerkbode se advertensies waar dominees asb weggeraap moet word. DIe ouderdom wat ‘n dominee geen nut meer het vir ‘n gemeente nie.

Maar ek bid regtig vir die arme mens wat dalk wel daardie aanstelling sou kry…

Ek dink ek gaan so Desember rond soos ‘n boemelaar aantrek, en aan hierdie broer/ suster se voordeur kom klop. Ek wil regtig daardie persoon ontmoet wat presies inpas by hierdie advertensie. Dalk by die medeleraar ook, hy/ sy kan seker nie minder superGabriël wees nie…

Die Aartsengel Gabriël soos gevind by http://www.devinemiracles.com/How-To-Meet-Angels.html

Die Aartsengel Gabriël soos gevind by http://www.devinemiracles.com/How-To-Meet-Angels.html

Soms, net soms wonder ek of daar nog ‘n gemeente is wat dalk net ‘n leraar soek wat lief vir die Here, en vir mense is…

Wat sou ‘n mens alles kon doen…?

As jy nooit bang was vir mislukking nie?

As jy nooit die ervaring gehad het dat jy gesig eerste in die modder val nie?

As al jou foute langs die pad leerervarings was om dit volgende keer beter te kan doen?

Dis die tipe vrae wat hierdie middeljarige Donkie besig hou op die oomblik.

Die kerk se finansiële posisie laat mens soms in die nag wakker word, en wonder: wat anders kan ek doen om vir my gesin te sorg?  Wat moet ek maak as ek die dag my werk verloor, en vir niks anders opgelei is nie?

Ek het 8 jaar se universiteitsopleiding om vir 1 “firma” te werk. Daardie “Firma” het skynbaar steeds te veel personeel en te min vakatures.

Ek kyk op die oomblik na ‘n advertensie in Die Kerkbode. ‘n Groot gemeente in die stad is op soek na iemand om daardie stukkie bediening te kom doen waarin ek ‘n Meestersgraad het.  Hulle spesialiseer duidelik daar in elkeen se gawerigtings.  Die gemeente lyk regtig indrukwekkend op hulle webwerf! Daar is lewe, daar is groei, hulle maak ‘n verskil!

Ek kyk na die advertensie. Ek hoor ‘n roepstem. Maar ek is bang. Ek is nou 20 jaar op die platteland. Hier spesialiseer ons nie- hier doen ons sommer alles self.  Omdat ons so by alles betrokke is, is ‘n mens later regtig “Jack of all trades, Master of none…”

Ek probeer myself indink hoe dit moet wees om in my belangstellingsveld te kan spesialiseer. Daar is ‘n reuse honger in my om dit te doen. Maar iets hou my terug. Sê nou maar net… sê nou maar ek het nie genoeg om hulle te bied nie. Sê dit nou maar: sê nou ek is nie goed genoeg vir die grênd stadsmense nie? Sê nou maar ek pas nie in nie?

Ek wens ek het geweet hoe om daardie tipes gedagtes te kon nek omdraai. Ek wens ek kon met groter selfvertroue enige iets aanpak, en sonder twyfel klaarmaak daarmee.

Die afgelope paar maande was weer ‘n steil leerkurwe in my lewe. My gesondheid het my die eerste keer begin dwing om radikaal anders te begin dink aan eet, en nou oefen ook. Ek word geforseer om gesonder te leef. Ek gaan dit gebruik as springplank om so fiks as moontlik ook te word, as ek net hierdie lastige kopverkoue oorwin kry.

Al die vrae in my gemoed oor my huidige posisie laat my wonder: Hoe kan ek in elk geval beter doen waar ek nou is- wat kan ek anders, meer effektief doen om ‘n groter bydrae te lewer tot my huidige beroep.  Ek het ‘n al groter wordende behoefte om te ervaar wat ek doen, maak ‘n verskil.  Ek wil so graag beter doen…

En soos een van my blog vriendinne aanstuur: Miskien wil ek ook weer vir ‘n slag ‘n sexy ass hê!

Die ambivalente dichotomie van teleurstelling…

Hierdie ene moet ek maar in Afrikaans skryf, en heel waarskynlik uitvee ook voor ek waag om die Publish knoppie te druk…

Ek het by een van die lewe se groot kruispaaie uitgekom. Vanoggend was Die Telefoonoproep wat alles kon verander…  En toe hou die pad net reguit aan, sonder enige verandering.

Ek weet eerlikwaar nie hoe om daaroor te voel, of wat om daarmee te maak op die oomblik nie.

2013-06-13 08.23.14

Aan die een kant:

 •  Ek is in ‘n gemeente waarvoor ek baie lief is. Ek het vandat Die Spanning op die toneel verskyn het, dikwels na die mense voor my gekyk, in die erediens, in die bybelstudie, in die gemeente ete, en geweet dat ek baie lief vir hierdie mense en gemeenskap is.
 •  Die gemeente waarin ek is, kyk baie goed na my- ek woon in ‘n fantastiese huis, met die lekkerste braaiplek wat ek ooit kon verwag…
 •  My kinders is op ‘n baie sensitiewe stadium, een in Graad 11, en een in Graad 6, albei het dalk die potensiaal om volgende jaar leiers van hulle skole te wees.  My dogter maak einde volgende jaar klaar met haar studies.
 •  Dit sou bitter moeilik wees om veral my Graad 11 seun in hierdie jaar na ‘n totaal nuwe provinsie te skuif.
 •  Ek kon nie nou enige finansieële “knocks” vat met universiteitskostes van my dogter nie.
 •  Ek is baie lief vir die Bosveld
 •  Ek geniet dit baie om by die Hoërskool betrokke te wees
 •  Daar loop nog ‘n paar rooibokke rond wat ek moet gaan adresseer, en dalk eendag ‘n koedoe ook…
 •  My lewe op die oomblik is baie gemaklik, en baie terreine daarvan is lekker uitgesorteer…

Die Spanning

 •  Ek het in 2006 saam met ‘n baie goeie vriend die erediens van die gemeente in XXX  in die Kaap bygewoon. Ek het regtig net ervaar hoe daar ‘n roepstem van hierdie plek af uitgaan, wat ek nog nie voorheen by ander gemeentes beleef het nie.
 •  Ek het geweet ek moes aansoek doen vir hulle huidige beroep in die Kerkbode, anders sou ek ongehoorsaam wees.
 •  Toe ek my motorfiets in die Kaap gaan haal het, was ek verras toe ek vir ‘n onderhoud genooi word, en “toevallig” in die Kaap was daardie tyd, ek het eerlikwaar gedink hulle het al lankal ‘n beroep op iemand anders uitgebring.
 •  Ek was nog meer verbaas toe hulle my en my vrou nooi om by hulle te gaan preek as deel van die korter lys van 4 kandidate…
 •  Vandat ek gehoor het ek is op die kortlys op ‘n plek wat ek ‘n vreemde dog aangename gevoel oor het, was daar groot spanning in my- om al die redes hier bo onder die “eenkant” lysie en nog meer- ek voel veilig in my huidige omstandighede…   Ek was heeltemal gereed om vir die Here Ja te sê as daar ‘n beroep na die vreemde en verre Kaap sou wees.   Maar ek kon ook nie sien hoe ek dit sou bekostig om daar te wees nie, dit sou ‘n geloofstap van epiese proporsies van my kant af verwag… maar ek was vreemd opgewonde oor die potensiële uitdaging.
 •  Ek is so bang my huidige gemeente interpreteer wat gebeur weer soos ‘n vorige kollega dit gedoen het: dat hulle die indruk sou hê dat ek nie meer HIER wil wees nie, nie meer vir HULLE omgee nie, want dit sou glad nie waar wees nie…

Aan die Ander kant:

 •  Ek is al 19 jaar waar ek nou is.  Ek het in ons Ring al ‘n paar voorbeelde gesien van leraars wat te lank op een plek gebly het, en later hulle dryfkrag verloor het/ uitgewerk is deur gemeentes…
 •  Ek is so bang dat ek in ‘n groef beland, en niks nuuts meer het om my gemeente te bied nie.
 •  Ek is so bang dat ek verstok raak, en nie meer oop is vir verandering en om nuut te dink nie…
 •  Daar is sekere probleme waarvoor ek nie die oplossing in ons gemeente is/ het nie… soos die Sending- ek maak dit nie daar nie, en ek weet dit…
 •  Daar is ‘n groot klomp mense wat baie naby aan my was, wat uit die gemeente oor die jare bedank het. Dit bly meer word. En elke keer maak dit ongelooflik seer. My beeld van ‘n gemeente is dat dit ‘n huisgesin is, en daarom maak gesinslede se bedanking elke keer nuwe skade… daardie las word al hoe swaarder en ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. Ek sou so graag nuut, vars en skoon  wou begin…
 •   In 19 jaar stel enige iemand mense teleur, ek het ook. Daardie mense gaan so jammer wees om te hoor ek bly…
 •  Ek was so lus om alles in my lewe te heroorweeg soos wat ek die ou lewe sou oppak, om nuut te gaan begin elders…

Daarom: die Vrae van vandag:

 •  Hoe het ek die Here se stem so verkeerd geïnterpreteer oor die plek?
 •  Wat wil die Here graag hê moet ek nog vir Hom bereik waar ek is?
 •  Ek weet ek moenie, maar ek wonder tog: wat is fout met my dat sommige van my klasmaats al by hulle 4e gemeentes trek, en ek is nog steeds in die gemeenskap waar ek begin het in die bediening?
 •  Ek weet ek moet in elk geval iets leer uit hierdie proses uit. Ek wil in elk geval ‘n klomp dinge in my lewe heroorweeg en nuut oor dink: Beginnende by my gesondheid en fiksheid, die beplanning van my werk, die beplanning van huidige bedieninge waarvoor ek verantwoordelik is. Iets moet verander, dit lyk of dit EK is.

Die Toekoms:

 • Ek IS baie lief vir my huidige gemeente. Ek is steeds geroepe om HIER te wees, en ‘n verskil te maak.  Dit sal my herverbintenis wees, om my alles te gee om ‘n verskil HIER te maak.
 • Ek sou so graag meer effektief wou raak in die uitleef van my gawes.
 •  Ek sou so graag wou ervaar dat ek ‘n verskil in mense se lewens maak.
 •  Ek kort dringend ‘n nuwe uitdaging in die lewe…

Ek gaan dit tog waag om die publish knoppie te druk, dalk meer net vir myself om êrens ‘n rekord van vandag se worsteling te hê, en iets te probeer leer uit wat gebeur… So askies dat hierdie ene in die kuberruim rondlê, die Donkie is net lekker verward en moet dit uit die sisteem uitskryf…

As enige pêrels van wysheid in jou gedagtes opskiet as jy hierdie deurmekaar gebrabbel gelees het, deel dit maar met my…

Die Donkie

Daar’s ‘n hele spul ketters in die NG Kerk…

Op die wysie van “Brakke van Turffontein”-  

‘n Lied

Daar in die ou NG Kerk van my

Moet jy baie versigtig wees wat jy bely…

Ons kry soms so swaar met al die dwalendes daar

Ja wees tog net versigtig met  wat jy bely…

Daar’s ‘n hele spul ketters in die NG Kerk

‘n helse klomp dooms wat nie meer hier moet werk

Party sê Jesus het nie opgestaan

anner oor die duiwel ernstig vermaan

Ja so baie ketters vandag in die NG Kerk…

Het Jesus toe opgestaan soos Ferdie dit wil hê,

lyk die duiwel presies soos wat Wynand sê?

Smaak my sommiges se posisie,

verdien die Spaanse Inkwisisie

Steek aan die vure onder die ketters van die NG Kerk…

O wee, die kerk legitimeer ‘n Goth,

dis seker baie beter as ‘n duiwelse mof

So min is nog reg,

so baie is nou sleg,

wat op aarde is nou fout met die NG Kerk?

(met apologie aan Al Debbo)

Met ‘n tong in die kies is hierdie oor ‘n baie ernstige onderwerp geskrywe. Dit is vir my verskriklik hoe maklik sommiges in die kerk ander in boksies kan indruk as hulle nie presies glo soos  die ander dit wil hê nie. ‘n Leerdwalingklag  oor die bestaan van die die duiwel aldan nie? Dit klink vir my soos die heksejag van Salem!

Ek het nou die aand ‘n program op Discovery gesien oor die martelinstrumente wat die Spaanse Inkwisisie gebruik het om belydenisse uit vermoede ketters uit te pers. Daar was die ysterstoel, waaronder daar vuur gemaak is, nie genoeg om dood te maak nie, maar uiterste pyn op die naakte ketter te veroorsaak. Daar was die balie met spykers, waarop iemand naak neergelê is dat dit al sy ingewande uitryg. Daar was die piramidestoel van yster waarop iemand se alie laat val is om so seer as moontlik te maak. Die garrotte, waar iemand se nek toegedruk is tot hy versmoor is. Die Y-vormige bank waarop iemand gerek is tot sy liggaam uitmekaar geskeur het.

As ek aan die Spaanse Inkwisisie dink, of die heksejagte van Salem, dan wil ek huil dat mense dit in die Naam van Jesus gedoen het…

Oor die heksejagte van Salem- gaan Google dit gerus- daar was sekere swamme wat in klam huise in die Boston omgewing van Amerika ontstaan het, wat tot hallusinasies en vreemde gedrag gelei het, juis waar sommige ouer dames die wasgoed gewas het. En as gevolg van hulle optrede is hulle as hekse veroordeel en verbrand!

Hierdie optrede in die kerkgeskiedenis walg my! En ek sien dieselfde gees meer en meer in blogs, in boeke, in die Kerkbode se facebook groep, hoe elkeen wat bietjie anders is of dink as ‘n ketter uitgemaakl word, en uit die kerk uitgejaag wil word.

Soos in die gesprek oor die Goth Proponent wil ek weer vra: Waar is die liefdesgebod van Romeine 14?

Wat sê julle heksejagters van Efesiërs 1:10- dat Jesus se doel is om alles en almal onder een Hoof te verenig?   Wat het geword van die kerk wat gebou is op die belydenis dat Jesus die Here is, en almal wat dit onderskryf, is deel van die een Liggaam van die Here?  Wie is Drikus om te besluit dat Annari nie ‘n kind van die Here kan wees as sy ‘n Goth is nie?  Of Wynand wat so graag vir Ben wil uithaal oor sy duiwel anders lyk as Wynand s’n?

Die kerk baklei oor nonsens, en die wêreld glo die getuienis al minder. Ons lidmate lees hierdie goeters in die Kerkbode en Beeld, en wonder wat het van die liefde geword.

Nou gaan julle my ook in ‘n boksie wil plaas. Nee, ek is nie ‘n Nuwe Hervormer nie.  Ek glo dat Jesus werklik opgestaan het en die lewende Here is. En nee, ek wil verseker ook nie saam met die Inkwisisie gereken word wat opsweep dat die kerk ‘n nes vol ketters is, wat deur Carletonville se ou skoolhoof, die Baptiste Doom, aangespreek word oor ons reddende geloof versaak nie… Ek pas nie in een van julle boksies in nie.  Ek glo dat Jesus die Here is, en dat ons mekaar moet liefhê.

So liewe ketterjagters- hier is die vuurhoutjie vir my vuur:

Ek glo soos die kleurlinggemeente dit bely het:

Die Here Jesus is goed, loof Hom!

Die duiwel is boos, fok hom…

Amen.

(nog ‘n vloekende Dominee- bel die Son!)

Mag ‘n Goth ‘n Dominee wees?

So in my depressiewe staat kry ek vanoggend eers ‘n oproep, en toe ‘n stroom eposse vanaf verskeie mense wat dit baie goed bedoel, mense wat werklik lief vir die Here is en omgee vir die kerk. Mense wat ek baie waardeer in my eie lewe.

Die eposse se titel is: “Skrikwekkend!” En dit gaan oor die berig van Neels Jackson in die Beeld oor Proponent Annari du Plessis, wat ‘n Gotiese leefstyl volg. Die strekking van die eposse is: Hoe kan die kerk positief wees oor Annari du Plessis as leraar?  Hoe kan Nelus Niemandt, ons moderator, positiewe dinge oor haar roeping te sê hê? En waar is die NG Kerk nou weer op pad heen met ons almal?

Soos ek hierdie skryf, het ek ook ‘n stuk seer in my hart oor my kerk. Maar nie om dieselfde redes as wat my vriende sê nie.

Ek is hartseer oor die volgende redes:

1. Nie een van hulle het Annari du Plessis al ooit ontmoet nie (ek ook nie…). Nie een van hulle ken haar getuienis nie. Wie is Jesus Christus vir haar? Nie een van hulle het met haar gepraat oor die roeping wat sy van die Here ervaar, wat gemaak het dat sy vir 6 BAIE lang jare met teologiese studies volhard het nie.Ek ken van haar klasmaats, wat my verseker dat haar leer suiwer is (so getoets deur die kuratorium van die kerk ook…)

2.  Die “Goths” lewenswyse is baie ver verwyderd van ons plattelandse opset, en ons verstaan daarvan is outomaties dat dit satanisties moet wees, want die mense hou van swart klere en heavy metal musiek.  Hulle pas nie in ons boksie van hoe ‘n Christen nou eintlik lyk nie. Ons dink: Christene lyk nie so nie? Maar wie sê so? Het Jesus nie gedefinieer dat elkeen wat liefhet, is ‘n kind van God en ken God nie? Is navolging van Jesus nie ‘n verhouding: om God lief te hê met jou hele hart, siel en verstand, en jou naaste soos jouself nie? Dis wat ek verstaan onder Jesus se definisie van Christenskap- dit het niks te make met watter musiek jy luister of hoe jy aantrek nie?

3. Ek sal toegee: die Gotiese lewenswyse lyk ook vir my, volgens my verwysingsraamwerk, donker en onheilspellend. Maar my vraag is: het God Goths lief of nie? En wie moet hulle gaan bedien met die liefde van die Here?  Gaan ‘n dominee met ‘n safaripak of two-tone Sterling kakiehemp gehoor word in daardie kringe?

4. Wat is die moderne toepassing in hierdie situasie van 1 Korintiërs 9: 16-23?

1 Korintiërs 9: 16-23

16 As ek die evangelie verkondig, is dit nie vir my ‘n rede om te roem nie. Ek verkondig die evangelie omdat ek móét! En wee my as ek dit nie doen nie!

17 As ek dit uit eie keuse doen, kan ek op loon aanspraak maak, maar ek doen dit nie uit eie keuse nie: dit is ‘n taak wat aan my toevertrou is.

18 Wat is my loon dan? Dit is dat ek as prediker die evangelie kosteloos verkondig en so afstand doen van my reg wat aan die verkondiging van die evangelie verbonde is.

19 Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen.

20 Vir die Jode het ek soos ‘n Jood geword om Jode te wen. Hoewel ek self nie meer onder die wet is nie, het ek my vir dié wat onder die wet staan, onder die wet gestel om hulle te wen.

21 Hoewel ek nie sonder die wet van God is nie, maar onder die wet van Christus, het ek vir dié wat sonder die wet is, geword soos een sonder die wet om hulle te wen.

22 Vir die swakkes het ek swak geword om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword om in elk geval sommige te red.

23 Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê.

In my omswerwinge in die wêreld het ek al baie mense gekry wat vir Jesus baie lief is, wat deur die kerk uitgestoot is omdat hulle nie ingepas het in die koekie”cutter” patroon waarmee die tradisionele kerk meet nie. Weet julle watse rowwe mense is Bikers? Weet julle wat gaan alles aan by ‘n Motorfietsrally? Weet julle van die drankmisbruik, en die openbare onsedelikheid? Weet julle dat ek daarvan hou om tussen Bikers te wees, met my leathers? Maak dit ook nou dat ek nie meer welkom is tussen die heiliges nie?

Ons sê maklik dinge soos “ons moenie kompromië aangaan nie”- maar dan vergeet ons die ruimte wat Romeine 14 gee vir gelowiges om verskillend te mag dink, solank die liefdesgebod gerespekteer word. Die onderlinge liefde tussen gelowiges is baie belangriker as die verskille in musieksmaak, kleredrag, en selfs nie-belangrike leerstellings!  Ons vergeet die waarskuwing van Romeine 14:4!

Ek is jammer, ek gaan nie deelneem aan die letterlike heksejagte van mense wat vir Jesus lief is nie. Ek hou nie van die verdagmakery op soveel terreine van die kerklike wêreld nie. Jesus het nie gesê ons gaan die wêreld verander deur ons oordeel nie. Inteendeel- deur liefde teenoor alle mense, juis dié wat anders as ons is ook! het ons ‘n getuienis van God se liefde.

Hierdie een speel ekke nie saam nie, sorry!